28η Οκτωβρίου 2021

Η επέτειος της 28ης  Οκτωβρίου προσεγγίζεται  στο Νηπιαγωγείο μας με ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό στις αξίες της ελευθερίας, της ειρήνης, της πατρίδας , της σημαίας και του αγώνα των προγόνων μας για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του.Τα παιδιά μας μέσα από διάφορες δραστηριότητες με αποκορύφωμα τη γιορτή της επετείου στις 27 Οκτώβρη  έρχονται σε επαφή με τα γεγονότα της εποποιίας του ’40.

Με σημαίες, πανό, τραγούδια, παρουσίαση εργασιών των παιδιών με σχετικό υλικό για την επέτειο, γιορτάσαμε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου τιμώντας τα ιδανικά και τους αγώνες του λαού μας και των προγόνων μας. Ξεχωριστή στιγμή της γιορτής μας η παρουσίαση των εργασιών των παιδιών με υλικό που αναζήτησαν και επεξεργάστηκαν με τη βοήθεια των γονέων τους με τραγούδια, ποιήματα, κείμενα της εποχής, συνθήματα, το ΟΧΙ και ζωγραφίστηκαν από τα παιδιά υπέροχα.

Συγχαρητήρια στα παιδιά μας και στους γονείς τους. Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!!!

Χρόνια πολλά !!!Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

 

Traveling with a time machine October 2021

awarded-etwinning-school-label-2020-21

Δημιουργήσαμε ένα ρολόι με πλαστελίνη.Το μνημείο της πόλης μας, τη Φορτέτζα επιλέξαμε να παρουσιάσουμε στον πίνακα για τη χώρα μας που θα δημιουργηθεί συνεργατικά από τα σχολεία της Ελλάδας που συμμετέχουν στο έργο μας.

Αναζητήσαμε Έλληνα επιστήμονα της αρχαιότητας που ασχολήθηκε με τον χρόνο και φτιάξαμε αφίσα με τον Απολλώνιο για να μπει στον πίνακα παρουσίασης της χώρας μας.

1638038115058 2

New Phototastic Collage

Τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου είχαμε ακόμη μια υπέροχη επικοινωνία και γνωριμία με τους μαθητές και τις μαθήτριες της κ. Ozge Zengin Alan, συνεργάτιδας του έργου μας. 

Την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 είχαμε μία πολύ όμορφη επικοινωνία με τους μαθητές και μαθήτριες της αγαπητής μας κ.Νεριμάν Τεμιζέλ, συνιδρύτριας και συνεργάτιδας του έργου μας. Γνωριστήκαμε, τραγουδήσαμε και ευχηθήκαμε καλή αρχή στο έργο μας.

Ζωγραφίσαμε τον αριθμό 9 και τον λεπτοδείχτη για να συμμετέχουμε στη δημιουργία του συνεργατικού λογότυπου του έργου μας.

 

Ενημέρωση γονέων

 

Η πρώτη online  επικοινωνία συνεργατών του έργου μας σε κλίμα φιλίας και συνεργασίας έγινε την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 με θέμα την οργάνωση και έναρξη του.

Το Νηπιαγωγείο μας συμμετέχει στο eTwinning έργο “Τraveling with a time machine” “Ταξιδεύοντας με τη μηχανή του χρόνου” που θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2021 ως τον Φεβρουάριο του 2022. Στο έργο συμμετέχουμε 6 σχολεία της Ελλάδας και 8 σχολεία της Τουρκίας. 

Σχετικά με το έργο

Στην προσχολική περίοδο, τα παιδιά θα έχουν αποκτήσει πολλές μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες με τις πλούσιες εμπειρίες που έχουν αποκτήσει στην καθημερινή τους ζωή. Η έννοια του χρόνου διαμορφώνεται στα πρώτα 6 χρόνια της ζωής ανάλογα με την πνευματική ανάπτυξη και εμπειρία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρατηρείται ταχεία πρόοδος στα παιδιά όσον αφορά τις σωματικές, ψυχικές, συναισθηματικές και κοινωνικές πτυχές. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, καταγράφει όλα όσα βλέπει γύρω του στο μυαλό του, αρχίζει να τα βγάζει νόημα και να τα ταξινομεί. Αρχίζει να διαμορφώνει την ικανότητα κατανόησής του με συγκεκριμένες (ορατές) έννοιες. Για να υποστηρίξει την ανάπτυξη, το παιδί ενθαρρύνεται να περιγράψει γεγονότα που έχουν συμβεί και θα συμβούν στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

ΣΤΟΧΟΙ

Να εμπλέκονται οι  μαθητές και να μαθαίνουν ενεργώντας.

Να αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Να αναπτύσσουν δεξιότητες δημιουργικής σκέψης και σχεδίασης.

Να παρέχει στους μαθητές δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Να προκαλέσει περιέργεια στους μαθητές.

Να μπορέσουν να μάθουν από τους συνομηλίκους τους.

Οι μαθητές να αναπτύσσουν δεξιότητες αναλυτικής σκέψης.

Να μπορέσουν οι μαθητές να κάνουν έρευνα.

Να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους και την ικανότητα για καινοτομία, πρωτοβουλία.

Για την ανάπτυξη ατόμων που μπορούν να παράγουν λύσεις σε προβλήματα ζωής με βάση τη γνώση και να αναπτύσσουν προϊόντα κατάλληλα για τη λύση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το έργο μας στοχεύει να υλοποιηθεί μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022 και το σχέδιο εργασίας προγραμματίζεται να εκπονηθεί σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου.

Οι μαθητές μέσω παιδοκεντρικών δραστηριοτήτων θα κατανοήσουν την έννοια του χρόνου.

Θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν τη μηχανή του χρόνου για να διερευνήσουν την έννοια του χρόνου στο παρελθόν-παρόν-μέλλον.

Ημέρα-νύχτα, μήνες-εποχές, η κίνηση της Γης θα γίνει κατανοητή μέσω πειραμάτων.

Μέσα από δραστηριότητες εξερεύνησης και πειραματισμού θα ανακαλύψουν τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μετρούν το χρόνο.

Οι δραστηριότητες τέχνης και παιχνιδιού θα βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν την έννοια του χρόνου και θα ενισχύσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ τους.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για να μπορέσει το παιδί να αναπτύξει δεξιότητες έρευνας, έρευνας και παρατήρησης, να δημιουργήσει στέρεες επιστημονικές βάσεις και να μάθει να σκέφτεται επιστημονικά στα προσχολικά χρόνια.

Δεξιότητες των παιδιών του 21ου αιώνα (επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, συνεργασία και κριτική σκέψη, ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες αυτοπεποίθησης).

 

 

Σχετικά με το έργο

In the preschool period, children will have acquired many mathematical concepts and skills with the rich experiences they have gained in their daily lives. The concept of time is shaped in the first 6 years of life depending on mental development and experience. During this period, rapid progress is observed in children in terms of physical, mental, emotional and social aspects. As the child grows up, he records everything he sees around him in his mind, begins to make sense of and classify them. He begins to form his comprehension ability with concrete (visible) concepts. To support development, the child is encouraged to describe events that have occurred and will occur in the past, present, and future. As children grow up, they record everything they see around them in their minds and begin to make sense and classify them; Our project studies were planned to gain the concept of time.

ΣΤΌΧΟΙ

To enable students to learn by doing.
Students develop problem-solving skills.
Students develop creative thinking and design skills.
To provide students with 21st-century skills.
To arouse curiosity in students.
To enable them to learn from their peers.
Students develop analytical thinking skills.
To enable students to do research.
To raise innovative and imaginative individuals.
To raise individuals who can produce solutions to life problems based on knowledge and develop products suitable for the solution,

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Our project is aimed to be implemented between October 2021 and February 2022, and the work plan is planned to be prepared in cooperation with the project partners.
Students through child-centered activities will understand the concept of time.
They will work together to create the time machine to explore the concept of time in the past-present-future.
Day-night, months-seasons, the Earth movement will be understood through experiments.
Through exploration and experimentation activities they will discover ways in which people measure time.
Art and play activities will help students to understand the concept of time and will strengthen the collaboration and communication between them.

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

To enable the child to develop research, research, and observation skills, establish solid scientific foundations, and learn to think scientifically in pre-school years.
Children’s 21st-century skills (problem-solving, communication, collaboration, and critical thinking, digital competence, and self-confidence skills)

Code Week 2021

awarded-etwinning-school-label-2020-21

τίτλο 2 2

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού είναι μια πρωτοβουλία βάσης που έχει ως στόχο να κάνει τον προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό προσιτό σε όλους, με διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο.

#CodeWeek
9-24 Οκτωβρίου 2021
Η εκμάθηση συγγραφής κώδικα μας βοηθάει να κατανοούμε τον κόσμο που εξελίσσεται ταχύτατα γύρω μας, να διευρύνουμε τις γνώσεις μας για τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας και να αναπτύσσουμε δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να ανακαλύπτουμε νέες ιδέες και να καινοτομούμε.

To Nηπιαγωγείο μας συμμετέχει στις εκδηλώσεις Code Week  μέσα από το eTwinning έργο μας “Κόκκινη κλωστή δεμένη δεξιότητες γυρεύει#SkillsLambs”με τη δραστηριότητα:

ποιο παραμύθι θα δω με το εισιτήριο το μαγικό

που οργανώθηκε από τις συνεργάτιδες του έργου κ.Έφη Ταραλάικου και Ευγενία Τσακίρη.

Περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://codeweek.eu/view/385222/poio-paramythi-tha-do-me-to-eisitirio-to-maghiko

 

Προσφορά Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων στους σεισμόπληκτους

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου πραγματοποίησε μία δράση προσφοράς και αλληλεγγύης για τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου συγκεντρώνοντας τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και κλινοσκεπάσματα  την Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 8-9 π.μ.στην παιδική χαρά δίπλα στο σχολείο. Οι γονείς μας πρόσφεραν με χαρά και προθυμία δίνοντας με το παράδειγμά τους μάθημα ανθρωπιάς.

Συγχαρητήρια σε όλους και όλες!!!Μπράβο για αυτή την όμορφη δράση!!!

Και τα παιδιά μας πρόσφεραν ζωγραφίζοντας μία κάρτα δώρο για τους συνανθρώπους μας.

“Κόκκινη κλωστή δεμένη…δεξιότητες γυρεύει” Oκτώβριος

awarded-etwinning-school-label-2020-21

Το παραμύθι αρχίζει…

-Πώς;

-Με κυνήγι θησαυρού!

Η “Παραμυθογωνιά μας”

Ανίχνευση πρότερων γνώσεων και ιδεών των παιδιών για τα παραμύθια με τη μορφή ιστογράμματος.

 

Τα παιδιά των σχολείων του έργου μας ψήφισαν την μπαλαρίνα ως μασκότ μας. Πολλά συγχαρητήρια!!!Μπράβο στα παιδιά για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία!

Συμμετέχουμε στη διαδικασία ψηφοφορίας για την ανάδειξη της μασκότ του έργου μας.

 

Η ασφάλεια στο διαδίκτυο πολλή σημαντική δραστηριότητα για τα έργα eTwinning  αλλά και τη συμπεριφορά μας ως προς τη χρήση της τεχνολογίας.

 

Ο λογότυπος του έργου μας “Κόκκινη κλωστή δεμένη δεξιότητες γυρεύει” δημιουργία των 41 συνεργαζόμενων σχολείων του έργου μας ολοκληρώθηκε και είναι χαρούμενος και παραμυθένιος.

 

Συμμετέχουμε στη διαδικασία ανάδειξης μασκότ για το έργο μας. Ψηφίσαμε την αρκούδα και μαζί με τα Νηπιαγωγεία που ψήφισαν το ίδιο δημιουργήσαμε υποψήφια  μασκότ για την κεντρική ψηφοφορία του έργου.

Για να παίξετε το puzzle  με την αρκούδα πατήστε πάνω στην εικόνα

 

Τα μέρη του υπολογιστή

 

Με ενθουσιασμό κάναμε την αρχική αξιολόγησή μας για το eTwinning  και το έργο μας ακολουθώντας τις ρουτίνες σκέψης βλέπω-σκέφτομαι-αναρωτιέμαι.

 

Αρχική αξιολόγηση γονέων

Τα παιδιά των δύο τμημάτων μας παρουσιάζονται στο έργο μας

πατήστε πάνω στην εικόνα

Τη 2η διαδικτυακή συνάντηση συνεργατών είχαμε την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου για να συζητήσουμε την οργάνωση των δραστηριοτήτων του μήνα.

Oκτώβριος 2021

Οκτώβριος

Ζωγραφίζουμε τον Οκτώβριο

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου έγινε η έναρξη της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Νηπιαγωγείου μας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μας θα δανείζονται ένα βιβλίο κάθε Πέμπτη και θα το επιστρέφουν κάθε Δευτέρα. Ευχόμαστε σε παιδιά και γονείς καλές αναγνώσεις!

Για το παιδί της σύγχρονης κοινωνίας, όπου κυριαρχεί ο γραπτός λόγος, θεωρείται απαραίτητη η απόκτηση της αναγνωστικής ικανότητας.

Η ανάγνωση ιστοριών σε παιδιά από ενηλίκους τους περιβάλλοντος τους, εκτός από μια ευχάριστη, ψυχαγωγική δραστηριότητα, καλλιεργεί στα παιδιά την αγάπη για το βιβλίο και επηρεάζει τη μελλοντική τους πορεία ως μαθητές. Μέσω της ανάγνωσης προάγεται η διανοητική ανάπτυξη του παιδιού, ενισχύεται το λεξιλόγιό του, αναπτύσσεται η φαντασία του, βελτιώνεται η συγκέντρωσή του, κεντρίζεται το  ενδιαφέρον του και προάγεται η συναισθηματική του ανάπτυξη.

Είναι επομένως απαραίτητο κάποιο πρόσωπο της οικογένειας ασχοληθεί έστω και για λίγο χρόνο με την ανάγνωση και το σχολιασμό του βιβλίου.

Ομαδικά φθινοπωρινά κολλάζ.

Παρατηρούμε τα φύλλα και δημιουργούμε τη φθινοπωρινή μας σύνθεση.

Το βιβλίο “Φθινόπωρο και ο σκίουρος χάνει το φαΐ του” (Laughrey Anita) εκδ.Πατάκη διαβάσαμε και συζητήσαμε για την εποχή του φθινοπώρου.Ζωγραφίσαμε ό,τι μας έκανε εντύπωση.

Ζωγραφίζουμε το Φθινόπωρο παρατηρώντας τις αλλαγές στη φύση, τον καιρό και  τις ασχολίες των ανθρώπων.

Κόβουμε εφημερίδες και δημιουργούμε κολλάζ.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων είναι διεθνής ημέρα δράσης για τα δικαιώματα των ζώων και την καλή διαβίωση. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής του Φραγκίσκου της Ασίζης, προστάτη άγιου των ζώων.

Η αφίσα με τα μηνύματά μας για την ημέρα.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, γνωστή και ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου.

Εμείς είπαμε δυο λόγια για τους αγαπημένους μας παππού και γιαγιά.
Χρόνια πολλά, παππού και γιαγιά!!!

 Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990, για να αποτίσει φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν. Όπως αναφέρουν ΟΗΕ και ΠΟΥ, η Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων έχει στόχο να αναγνωρισθεί η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, και αυτό διότι στη σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο, μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.