Δωρεά στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου

 

Σε ένα κλίμα συγκίνησης και ηθικής ικανοποίησης, παραδώσαμε  στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου, σήμερα Πέμπτη 4/7/2019,  όπου το παρέλαβαν το προσωπικό και τα ίδια τα παιδιά του σχολείου το κρεβάτι φυσιοθεραπείας  που αγοράστηκε  από την πώληση των πλαστικών καπακιών κατά ένα μέρος και  τη συμπλήρωση του υπολειπόμενου ποσού από δωρήτρια  και τον Σύλλογο Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου μας. Είναι η τέταρτη σχολική  χρονιά που δωρίζουμε ως 3ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου με τη συμβολή και τη βοήθεια όλων, γονέων, παιδιών, συγγενών,φίλων, συναδέλφων, του 3ου Δημοτικού Σχολείου, του 13ου, του  9ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου και του Νηπιαγωγείου Γάλλου  σε φορείς που έχουν ανάγκη. Το χαμόγελο και οι ευχαριστίες  παιδιών και των συναδέλφων του Ειδικού Σχολείου ανεκτίμητη επιβράβευση στην προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε όλους και όλες.