Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Κατόπιν θετικής εισήγησης της Επιτροπής των ειδικών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τη δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων), από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ.27707/5-5-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1825 τ. Β’), ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self-testείναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις

 » Διαβάστε όλο το άρθρο