Ανοιξιάτικη βιβλιοθήκη

Τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο θα χαλαρώσουμε παρέα με ένα βιβλίο.
Τα βιβλία στην Ανοιξιάτικη βιβλιοθήκη παραπέμπουν στα παραμύθια.
Καλό Σαββατοκύριακο!

https://docs.google.com/presentation/d/1XMrpO4QE8r6R2_Xv5vU1iXQn6E1dYbXYmeZQrZTNekU/edit#slide=id.gcf021d7e69_0_0