Καιρικά φαινόμενα

Η εβδομάδα ξεκίνησε με αέρα. Ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουμε για τα καιρικά φαινόμενα.

Μία από τις καθημερινές ρουτίνες του νηπιαγωγείου είναι να παρατηρούμε το καιρικό φαινόμενο κάθε ημέρας. Έχουμε δικό μας πίνακα με καρτέλες που εικονίζουν καιρικά φαινόμενα, καρτέλες με τις ονομασίες των καιρικών φαινομένων και πίνακα αναφοράς όπου υπάρχει εικόνα και λέξη, ως βοήθημα

 » περισσότερα