Φέρνουμε λουλούδια και τα φυτεύουμε

Τα παιδιά έδειξαν έναν ενθουσιασμό για τα λουλούδια και τα χρώματα τους. «Να φέρουμε λουλούδια» είπαν. Είπαμε ότι θα ήταν μια ωραία ιδέα να φέρναμε ακόμη και να φυτεύαμε λουλούδια. Αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε για τα  λουλούδια: Πού βλέπουμε λουλούδια;  Αν θέλουμε να αγοράσουμε που θα τα βρούμε; Πώς λένε το μαγαζί που πουλάει λουλούδια; Τι

 » περισσότερα