Κανόνες της τάξης μας

Βάζουμε κανόνες και προσπαθούμε να τους ακολουθούμε για να μπορέσουμε να συνυπάρχουμε αρμονικά και να συνεργαζόμαστε ο ένας με τον άλλον για την ομαλή λειτουργία της τάξης….

  • Είμαστε όλοι φίλοι
  • Όταν κάποιος θέλει να μιλήσει σηκώνει το χέρι του
  • Φροντίζουμε η τάξη μας να μένει καθαρή
  • Τα παιχνίδια μας τα μοιραζόμαστε   » περισσότερα