Η Μουσική και οι Μουσικοί

Στο νηπιαγωγείο μας ασχοληθήκαμε μέσα από πολλές δημιουργικές δραστηριότητες με την «Μουσική»! Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν πολύ  με το συγκεκριμένο θέμα και τους κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον!

Τα παιδιά τραγούδησαν τραγούδια σχετικά με τα διάφορα θέματα που
ασχολήθηκαν κατά την διάρκεια της χρονιάς.
Με διάφορα παιχνίδια γνώρισαν τα μουσικά όργανα και τις κατηγορίες τους, κατανόησαν

 » περισσότερα