Α΄ τάξη : Δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού μαθητή για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς της Α΄ τάξης,

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο θα δημιουργήσει αυτόματους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς για όλους τους μαθητές μας της φετινής Α΄ τάξης. Εσείς δε χρειάζεται να προβείτε σε καμία (ηλεκτρονική) ενέργεια. Σας στέλνουμε σχετική υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης την οποία θα πρέπει να υπογράψετε και να επιστρέψετε στο σχολείο έως και την Παρασκευή 9/10/2020. Στη συνέχεια θα σταλούν οι πληροφορίες του μαθητικού λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Με νεότερο ηλεκτρονικό μας μήνυμα θα ενημερωθείτε λεπτομερώς για τον τρόπο χρήσης του λογαριασμού και τις πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονης ή ασύγχρονης).

Η δημιουργία ηλεκτρονικών λογαριασμών είναι ένα απαραίτητο βήμα, ώστε το σχολείο να είναι έτοιμο σε περίπτωση που οι συνθήκες απαιτήσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Τα στοιχεία του μαθητή (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο θα ισχύουν μέχρι τη Γ΄ Λυκείου, οπότε θα πρέπει να τα κρατήσετε στο αρχείο σας.

Θα σας προτείναμε να μην αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης (αν και έχετε το απόλυτο δικαίωμα), ώστε το σχολείο να μπορεί να σας τους στείλει εκ νέου σε περίπτωση απώλειάς τους.

Από τη διεύθυνση του σχολείου

Copyright © 2020. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

;


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © Το Ιστολόγιο του 36ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top