Ἡ ἐκδήλωση ἀπολογισμοῦ τοῦ Ὁμίλου Μαθηματικῶν καὶ Λογοτεχνίας

ΓΡΑΦΕΙ: Η ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΟΥΚΟΥΜΕ
IMG_8795 copyΤὸ ἡλιόλουστο ἀπόγευμα της 14ης Μαΐου, σήμανε τὸ τέλος ἑνός ὄμορφου ταξιδιοῦ, στὸν κόσμο τῶν μαθηματικῶν, τῶν τεχνῶν καὶ τῆς λογοτεχνίας. Στὸν χῶρο τοῦ 2ου Πρότυπου Πειραματικοῦ Γενικοῦ Λυκείου ἔλαβε χώρα ὁ ἀπολογισμὸς τοῦ ὁμίλου «Μαθηματικὰ καὶ Λογοτεχνία» καὶ ἔτσι ἔκλεισε μία πολὺ ἐνδιαφέρουσας διαδρομὴ  ποὺ κράτησε 8 ὁλόκληρους μῆνες.

Τὸν λόγο πῆρε ἡ διευθύντρια τοῦ σχολείου μας κα Μαρία Νέζη, η οποία απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και ἔκανε φανερὴ τὴν ἐπιθυμία της  νὰ συμμετάσχει στὸ πρόγραμμα τὴν ἑπόμενη προφανῶς  χρονιά. Στὴ συνέχεια, ὅπως κάθε χρονιά, μᾶς μίλησε γιὰ τὸν ὅμιλο ὁ ὑπεύθυνος καθηγητὴς μαθηματικὸς κ. Ἡλίας Ἀνδριανὸς ὁ ὁποῖος μᾶς γνωστοποίησε ὅτι ὁ ὅμιλος αὐτὸς λειτουργοῦσε ὡς πολιτιστικὸ πρόγραμμα στὸ σχολεῖο μας ἀπὸ τὸ σχολικὸ ἔτος 2005-2006 καὶ πὼς ἀπὸ φέτος ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ ὡς ὅμιλος κάτι ποὺ σημαίνει πὼς κάθε παιδὶ ποὺ συμμετέχει, στὸ πέρας τοῦ σχολικοῦ ἔτους λαμβάνει  βεβαίωση ποὺ πιστοποιεῖ  τὴ συμμετοχή του στὸν ὅμιλο, τὴν ὁποία μπορεῖ νὰ χρησιμποιήσει στὸ  βιογραφικό του. Φέτος οἱ συμμετέχοντες ἐργάστηκαν πάνω στὸ βιβλίο Logicomix, ἕνα βιβλίο ἐκλαϊκευμένης ἐπιστήμης ποὺ μιλάει γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ διάσημου μαθηματικοῦ καὶ ἀκτιβιστὴ Bertrand Russel. Μὲ τὸ ἴδιο βιβλίο εἶχαν ἀσχοληθεῖ οἱ μαθητὲς τοῦ προγράμματος «Μαθηματικὰ καὶ Λογοτεχνία» τὸ σχολικὸ ἔτος  2009-2010 ὅμως μὲ ἕναν ἐντελῶς διαφορετικὸ τρόπο.

Λίγο ἀργότερα, οἱ μαθητὲς ἔκαναν σύντομες παρουσιάσεις τῶν ἐργασιῶν τους . Τὸ τελικὸ power point συντονίστηκε ἀπὸ τὴ μαθήτρια Γεωργία Κόντη. Ἡ παρουσίαση ἦταν χωρισμένη σὲ διάφορες ἑνότητες. Μία ἀπὸ αὐτὲς ἦταν ἡ «Τέχνη» ποὺ περιλάμβανε τὴ μουσική, τὸν κινηματογράφο καὶ τὴ λογοτεχνία. Στὸν τομέα αὐτὸν ἐργάστηκαν οἱ μαθητές: Μαργαρίτα Ἀναστοπούλου, Νεφέλη Κούβελα , Ἐλίνα Μητρούσια, Διονύσης Σπηλιόπουλος, Ζωὴ Ῥιγκλέα, Ἔλσα Σιάννου, Ἀνδρέας Σταυρακάκης καὶ Δανάη Τατάλια-Λίτσου. Μία ἄλλη ἑνότητα ἦταν τὰ «θεμέλια τῶν μαθηματικῶν» μὲ τὰ ὁποῖα ἀσχολήθηκαν οἱ μαθητές:  Νεφέλη Ἀγγελιδάκη, Ἰωάννα Ἀλεξοπούλου-Δουκουμέ, Γιάννης Ἀνδριόπουλος , Ἄρτεμις Κολτσίδα,  Χριστίνα Μαλανδράκη, Ἄννα Παναγοπούλου, Σωτήρης  Ῥοῦμπος, Κωνσταντῖνος Σιδέρης, Καμέλια Σινταχμέτ, Διονύσης Σπηλιόπουλος,  Δανάη Τατάλια-Λίτσου καὶ Ἀλεξία Χατζησταματίου. Ἡ τρίτη, τέλος ἑνότητα ἦταν ἡ «Φυσική,» ποὺ χωρίστηκε σὲ βραβεῖα Νόμπελ φυσικῆς, θεωρητικὴ καὶ ἐφαρμοσμένη φυσικὴ, καὶ μὲ τὴν ὁποία ἀσχολήθηκαν οἱ: Γιάννης Βαρβαρίγγος, Γεωργία Κόντη,  Ἀνδρόνικος Λυκούδης,  Πολύκαρπος Σκούρτης, Βασίλης Σοφρώνης, Διονύσης Σπηλιόπουλος , Ἐμμανουέλα Σωτήρχου, Ἑλένη Χαραλαμποπούλου,  Ἀγγελικὴ Χατζὴ καὶ Τριαντάφυλλος Τσάκωνας. Μέλη τοῦ προγράμματος ἦταν ἐπίσης οἱ μαθητὲς τῆς Γ’Λυκείου: Δανάη Ἀγγελιδάκη, Φαίδωνας Ἀνδριόπουλος καὶ Γιάννης Πλάκας.

Ἀφότου τελείωσε ἡ παρουσίαση τῶν ἐργασιῶν ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν τέχνη καὶ λίγο πρὶν περάσουμε στὴν ἑπόμενη ἑνότητα, ἡ παρουσίαση διακόπηκε ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τοῦ προγράμματος, μαθηματικό, κ. Μιχάλη Πατσαλιᾶ ὁ ὁποῖος βράβευσε τὸν μαθητὴ τῆς Γ’Λυκείου Φαίδωνα Ἀνδρίοπουλο ποὺ ἦρθε 11ος στὴν τελικὴ κατάταξη τοῦ διαγωνισμοῦ τῆς  Ἑλληνικῆς Μαθηματικῆς Ἐταιρείας. Τὸ χειροκρότημα τοῦ κοινοῦ ἦταν παρατεταμένο καὶ ὁ κ.Πατσαλιᾶς εἶπε μὲ βεβαιότητα πὼς ὁ Φαίδωνας, στὸν ὁποῖο βλέπει τὸν ἑαυτό του, θὰ γίνει ἕνας σπουδαῖος μαθηματικὸς καὶ τοῦ εὐχήθηκε νὰ κάνει πράγματα ποὺ ὁ ἴδιος δὲν κατάφερε. Ἀκολούθησε ἡ παρουσίαση τῶν μαθηματικῶν. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, πρὶν ἀπὸ τὴν ἑνότητα τῆς Φυσικῆς, ἡ παρουσίαση διακόπηκε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ γιὰ νὰ βραβευτεῖ ὁ μαθητὴς τῆς Γ’Λυκείου  Παΐσιος Χρυσανθόπουλος ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τοῦ προγράμματος, φυσικό, κ.Ἀλέξανδρο Κατέρη, γιὰ τὸ ἐπίτευγμά του νὰ ἔρθει 11ος  στὴ τελικὴ κατάταξη τοῦ Πανελληνίου Διαγωνισμοῦ Φυσικῆς τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων Φυσικῶν. Στὴ συνέχεια ἀκολούθησε θεατρικὸ βασισμένο στὸ Logicomix, γραμμένο ἀπὸ τὴ Νεφέλη Κούβελα καὶ τὴ Μαργαρίτα Ἀναστοπούλου. Στὸ ῥόλο τοῦ ἡλικιωμένου Russel πρωταγωνίστησε ὁ μαθητὴς τῆς Α’ τάξης Διονύσης Σπηλιόπουλος, στὸ ῥόλο τοῦ νεώτερου Russel ὁ μαθητὴς τῆς Β’Λυκείου  Ἰωάννης Ἀνδριόπουλος καὶ στὸν ῥόλο τοῦ Wittgenstein ὁ μαθητὴς τῆς Α’ τάξης Γιάννης Βαρβαρίγγος.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς εκδήλωσης οἱ παρευρισκόμενοι πέρασαν στὸ προαύλιο ὅπου εἶχε ἑτοιμαστεῖ μπουφὲς μὲ διάφορα ἐδέσματα.

Ἄλλη μία χρονιὰ ποὺ μᾶς βοήθησε νὰ ἔρθουμε ἀκόμη πιὸ κοντὰ στὰ ἀγαπημένα μας μαθηματικὰ μὲ τὴν καθοδήγηση τῶν καθηγητῶν μας εἶχε  λήξει. Ὁ ἥλιος πλέον εἶχε δύσει καὶ ὁ ἔναστρος οὐρανὸς προκαλοῦσε νοσταλγικὰ αἰσθήματα. Κάπως ἔτσι ἔληξε μία χρονιὰ γεμάτη ὄμορφες στιγμές, πολὺ τέχνη, φυσικὴ καὶ φυσικὰ μαθηματικά.

Σχετικά με Ἰωάννα Ἀλεξοπούλου

«Ἡ ζωὴ εἶναι παράδεισος γιὰ ὅσους ἀγαποῦν πολλά πράγματα μὲ πάθος: τὰ βιβλία, τοὺς ἀνθρώπους, τὰ λουλούδια, τὴ μουσική, τὸ χορό, τὴν τέχνη, τὴν ποίηση, τὴ μάθηση… …ἕνας κατάλογος ἀτελείωτος!» (Leo Buscaglia : «Νὰ ζεῖς, ν’ ἀγαπᾶς καὶ  νὰ μαθαίνεις»)

Vincerò, perderò la mia vita vivrò.Ιo da sola dovrò camminare .

«Ἕνα ψηλὸ παράθυρο εἶναι τὸ τραγούδι. Βλέπει στὸ δρόμο, βλέπει καὶ στὸν οὐρανό. Ἀπ’ αὐτὸ τὸ παράθυρο κοιτᾶμε τὸν κόσμο». Γ. Ρῖτσος

«Σκεφτόμαστε πολὺ λιγότερο ἀπ΄ὅσα ξέρουμε. Ξέρουμε πολὺ λιγότερα ἀπ΄ὅσο ἀγαπᾶμε. Ἀγαπᾶμε πολὺ λιγότερο ἀπ΄ὅσο μποροῦμε. Καὶ σ΄αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ βαθμὸ εἴμαστε πολὺ λιγότεροι ἀπ΄ὅσο εἴμαστε». Ῥ.Ντ.Λαίνγκ


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην ΑΡΘΡΑ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε , , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση