Μηνιαία Αρχεία: Οκτώβριος 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Όμιλος Μαθηματικά και Λογοτεχνία ανακοινώνει ότι οι ανακοινώσεις του καθώς και κάθε άλλο υλικό των δραστηριοτήτων του θα είναι στο εξής διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://mathematicsliterature.github.io/

Δημοσιεύθηκε στη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Σχολιάστε