Επιμόρφωση Νεοδιόριστων & Αναπληρωτών Εκπ/κων (Διοικητικά Θέματα) 06-10/09/2021

Παρουσίαση της ενημέρωσης των νεοδιόριστων – αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδεκανήσου κ. Ψαρά Χαράλαμπο με θέμα:
«Ο εκπαιδευτικός ως δημόσιος υπάλληλος

Παρουσίαση της ενημέρωσης των νεοδιόριστων – αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδεκανήσου κ. Παπαδομαρκάκη Ιωάννη με θέματα:
α. δομή και λειτουργία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκάνησου
β. υποχρεώσεις και δικαιώματα εκπαιδευτικών