Ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Οδηγίες προς ανήλικους για την προστασία στο διαδίκτυο

Οδηγίες προς τους ανήλικους για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση 

Οδηγίες για την προστασία για την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας