Υ.Α.-Εγκύκλιοι

 • Κοινή Υ. Α. με αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ.50908/2022, ΦΕΚ 4695/Β/7-92022: Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους”.

 • Υ.Α. με αριθμ. 102939/ΓΔ4/25-08-2022:1. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων. -2. Ενδοσχολικός Συντονιστής. -3. Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης“.
 • Υ.Α. 108906/ΓΔ4/10-09-2021/ΦΕΚ4189: “Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο”.
 • Υ.Α. 94236/ΓΔ4/04-08-2021: “Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων”
 • Nόμος 4823/3-08-2021/ΦΕΚ136: Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις“.
 • Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22437: Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”
 • Εγκύκλιος 41224/ΓΔ4/10-04-21:.Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19″
 • Υ.Α. 22434/ΓΔ4/25-02-2021: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6603/ΓΔ4/20.1.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Β’ 140)”
 • Υ.Α. 13423/ΓΔ4/09-02-2021: “Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”
 • Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-01-2021: “Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική & εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο”
 • Εγκύκλιος 167603/ΓΔ4/09-12-2020: Εγκύκλιος για την εξ αποστάσεως υλοποίηση της (ισχύουσας) αξιολόγησης των μαθητών/τριών Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2020-2021″, μαζί με το «Παράρτημα οδηγιών ψηφοφορίας/δημοσκόπησης στην πλατφόρμα webex»
 • 164267/Δ2/02-12-2020: Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας σχ. ετ. 2020-2021″. Ενημέρωση για ανάρτηση των εγγράφων που αφορούν στην ύλη και στις οδηγίες διδασκαλίας σχολικού έτους 2020-2021 στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, στο με αρ. πρωτ 164267/Δ2/02-12-2020 (Ανακοινοποίηση) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο αφορά και τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε. 
 • Νόμος 4547/12-06-2018/ΦΕΚ102: “Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”.