Επαγγελματική Εκπαίδευση

  • Παρουσιάσεις Διαδικτυακής Πανελλαδικής Διημερίδας, Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας ΕΠΑ.Λ, με θέμα: «Παιδαγωγικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις, Δράσεις – Προτάσεις – Προοπτικές», που διοργάνωσαν οι Συντονίστριες Υγείας Πρόνοια Ευεξίας, στις  17-18/4/2021. Οι παρουσιάσεις εδώ

  • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

  • Παρουσίαση με θέμα: «Τομέας Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας ΕΠΑ.Λ.: Παρουσίαση Ειδικότητας Β.Νοσηλευτών», της ΣΕΕ ΠΕ87  κ. Παναγιώτας Καπερνέκα του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου, στο πλαίσιο της διαδικτυακής ημερίδας με θέμα: «Οι ειδικότητες του τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας του ΕΠΑ.Λ., ενόψει της ανακατανομής τους σε  ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ.» που διοργανώθηκε την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021, από την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπ/σης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Τ.Ε.Κ).