Επιμόρφωση Νεοδιόριστων & Αναπληρωτών Εκπ/κων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης 06-10/09/2021

Υλικό παρουσίασης από τους/τις ΣΕΕ ΠΕ70 του 2ου ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου

Λαζακίδου Γεωργία

Ματζάνος Δημήτριος

Καντάς Κωνσταντίνος