Ολοήμερο τμήμα

 

Σας ενημερώνω ότι στον σύνδεσμο https://eclass01.sch.gr/courses/9250103121/ στο eclass  του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου μπορείτε να βρείτε δραστηριότητες με τις οποίες μπορούν να απασχοληθούν τα παιδιά.

Κάθε εβδομάδα θα αποστέλλεται ενημερωτικό μήνυμα με νέο σύνδεσμο για περαιτέρω δραστηριότητες που θα αναρτούνται στο eclass  από τις νηπιαγωγούς του ολοήμερου τμήματος.