Επικοινωνία

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Ν.ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 4 ΑΜΟΥΣΑ

ΛΗΞΟΥΡΙ- ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

email: mail@2nip-lixour.kef.sch.gr  

ΤΗΛ:2671092614

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:

Σταθάτου Διαμαντίνα :Προϊσταμένη, Νηπιαγωγός 2ου τμήματος
Κούτση Ελένη :Νηπιαγωγός Ολοήμερου τμήματος
Σαμόλη Μαργαρίτα: Νηπιαγωγός 3ου τμήματος
Παπαδάτου Γερασιμίνα: Νηπιαγωγός 1ου τμήματος

Μοσχοπούλου Αικατερίνη: Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

Καμινάρη Ερασμία Ψυχολόγος

 

https://maps.sch.gr/main.html?zoom=18&lat=38.207938&lng=20.433487