Εκπαιδευτικοί

Σταθάτου Διαμαντίνα :Προϊσταμένη, Υπεύθυνη Νηπιαγωγός 2ου τμήματος και της Πρωινής ζώνης
Κούτση Ελένη :Υπεύθυνη Νηπιαγωγός  Ολοήμερου τμήματος
Σαμόλη Μαργαρίτα: Υπεύθυνη Νηπιαγωγός 3ου τμήματος
Παπαδάτου Γερασιμίνα: Υπεύθυνη Νηπιαγωγός 1ου τμήματος

Μοσχοπούλου Αικατερίνη: Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

Καμινάρη Ερασμία Ψυχολόγος