Για την ασφάλεια των μαθητών, δε θα λειτουργήσει το σχολείο μας και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.

Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία στο Δήμο Κορινθίων

Ο Δήμαρχο Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικο δήλωσε ότι:

Όλα τα Σχολεία του Δήμου Κορινθίων θα μείνουν κλειστά και αύριο Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017.
Όλα τα Σχολεία του Δήμου Κορινθίων θα μείνουν κλειστά την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017.

Σας γνωρίζουμε ότι τη Δευτέρα 9/1/2017, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Δημάρχων βάση των διατάξεων του άρθρου 58 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/7-6-2010) … όλα τα Σχολεία του Δήμου Κορινθίων θα μείνουν κλειστά.

Παρακαλούνται οι διευθυντές/προϊσταμένοι των σχολικών μονάδων να ελέγξουν :

  • την ασφάλεια στην πρόσβαση των μαθητών στη σχολική τους μονάδα
  • τη δυνατότητα αφαλούς μετακίνησης των μαθητών μέσα στο σχολικό χώρο
  • τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος θέρμανσης του σχολείου.

Περισσότερες πληροφορίες