Διευθύντρια:

  Μιχολιά Δέσποινα (Φυσικής Αγωγής)

Υποδιευθυντές:

  Α΄: Τσιέλου Βασιλική (Γερμανικής Γλώσσας)
  Β΄: Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος (Φιλόλογος)

Σύλλογος διδασκόντων:

Θεολόγοι: Ανθίμου Θεόδωρος
  Ρουμελιώτης Χρήστος
Φιλόλογοι: Γκέλης Γεώργιος
  Δαμαλά Γεωργία
  Δημοπούλου Αικατερίνη
  Δρόσου Ολυμπία
  Ελένη Μαρία
  Κορδώση Μαρία
  Κορνάρου Αικατερίνη
  Παρασκευόπουλος Κων/νος
  Τραγουστή Βασιλική
  Φραγκιάδου Βασιλεία
Μαθηματικοί: Γκεζερλή Κωνσταντίνα
  Κρίκας Δημήτριος
  Μιντιλογλίτου Μαρία
  Πετρουλάκης Γεώργιος
  Τριπικέλης Ιωάννης
Χρυσικόπουλος Δημήτριος
Φυσικοί: Γιαννούλη Θέκλα
  Μελισσάρη Σοφία
  Τζούλης Νικόλαος
Γαλλικής Γλώσσας: Μπουζούρα Αντιγόνη
  Παραδείση Δήμητρα
Αγγλικής Γλώσσας: Γελάση Έλενα
  Κούρκαφα Ευαγγελία
  Παντολέων Βασιλική
Γερμανικής Γλώσσας: Τσερώνη Αλέξα
  Τσιέλου Βασιλική
Καλλιτεχνικών: Αναγνωστοπούλου  Χριστίνα
Κοινωνιολόγοι: Τσέκου Σοφία
  Μπόγια Παρασκευή
Φυσικής Αγωγής: Κάππης Μιλτιάδης
  Μιχολιά Δέσποινα
  Μπόντζου Μαργαρίτα
Τεχνολογίας: Σκούπας Ιωάννης
  Σουρτζής Φώτιος
Νομικής: Σπινθάκης Ευάγγελος
Οικιακής Οικονομίας: Αντωνοπούλου Σωτηρία
Μουσικής: Παντελέων Γρηγόριος
Πληροφορικής: Κασιδάκη Αδαμαντία
  Μπιτζικούδη Ματένια