Στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς

CAM01668Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, οι μαθητές της Β΄τάξης ξεναγήθηκαν στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας  και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

«Δώρα της Αθήνας: Η λειτουργία της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα».

Οι μαθητές, μέσα από βιωματικές δράσεις, κατανόησαν τις έννοιες της συμμετοχικότητας και της συνυπευθυνότητας που χαρακτήριζαν τους Αθηναίους πολίτες.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις δύο αρχαιολόγους του χώρου, την κ. Λιάσκα Μαρία και την κ. Κλειώ Τσόκα, για την συναρπαστική ξενάγηση που μας χάρισαν.