Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘΑ η εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Η έγκριση για παροχή νέας ή ανανέωσης: α) «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης», β) στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών, για το διδακτικό έτος 2024-2025, πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του/της γονέα /κηδεμόνα, μαθητών/τριών, για τους/τις οποίους/ες έχει εκδοθεί ανάλογη γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή από Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η οποία βρίσκεται σε ισχύ και καλύπτει το διδακτικό έτος 2024-2025.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριων καλούνται να καταθέσουν τα σχετικά αιτήματα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

  1. Αίτηση, που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα στην οποία πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το διδακτικό έτος 2024-2025.

Γνωμάτευση-εισήγηση του οικείου ΚΕΔΑΣΥ ή της ΕΔΕΑ της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε ισχύ που να καλύπτει το διδακτικό έτος 2024-2025, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και η οποία εισηγείται-προτείνει παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες αυτής ή στήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή Πρωτότυπη Γνωμάτευση/Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή

  1. Βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη που θα φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια από τον Σεπτέμβριο του 2024.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Α΄ Φάση Υποβολής

Για τους μαθητές/τριες Β/θμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α΄ Γυμνασίου (δηλαδή που κατά το τρέχον έτος φοιτούν στην ΣΤ΄ Δημοτικού) η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από τη Δευτέρα 10/6/2024* έως και την Παρασκευή 28/06/2024* (λήξη διδακτικού έτους).

 

Β΄ Φάση Υποβολής

Η δεύτερη φάση υποβολής αιτημάτων ορίζεται από τη Δευτέρα 02/09/2024 έως και τη Δευτέρα 21/10/2024.

Τα αιτήματα έγκρισης για οποιαδήποτε στήριξη, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής, όπως ορίζονται στην εγκύκλιο, είτε εξαιτίας εκπρόθεσμης υποβολής τους, είτε εξαιτίας ελλιπούς /λανθασμένου/ή εκπρόθεσμου δικαιολογητικού, δεν θα εξετάζονται και θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου κατά την επόμενη φάση υποδοχής αιτημάτων (Β’ φάση)

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ

Κατεβάστε παρακάτω τα πρότυπα έντυπα ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το σχολ. έτος 2024-25

«ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ» ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

«ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ» ΑΠΟ ΕΙΔ.ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΒΠ)

«ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ» ΑΠΟ ΣΧΟΛ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ