Αγαπητοί γονείς και μαθητές της Γ΄Γυμνασίου,

καθώς η σχολική χρονιά πλησιάζει στο τέλος της, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, προκειμένου να εκδοθούν τα απολυτήρια, θα πρέπει οι μαθητές της Γ΄ Τάξης να προσκομίσουν εγκαίρως μια φωτογραφία.

Η φωτογραφία θα πρέπει να είναι έγχρωμη, πρόσφατη και όχι σε φωτοτυπία. Οι συνήθεις διαστάσεις της φωτογραφίας είναι 3,7 x 4,7 εκ.. Παρακαλούμε η φωτογραφία να παραδοθεί σε μικρό φακελάκι, στην μπροστινή πλευρά του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το τμήμα του μαθητή.

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης είναι στις 13/5/2024.

Οι φωτογραφίες θα παραδίδονται κατά προτεραιότητα στην υπεύθυνη Μητρώου και Απολυτηρίων κ. Μένεγα, διαφορετικά θα παραλαμβάνονται από την κ. Τσιχλιά ή τον Υποδιευθυντή του σχολείου κ. Πεϊνιρτζή.

Από τη Διεύθυνση