Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 και ώρες 12.00 – 14.00 θα γίνει η επίδοση ελέγχων προόδου Α΄ Τετραμήνου.

Οι γονείς και κηδεμόνες θα μπορούν να παραλάβουν τον έλεγχο προόδου από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό στην αίθουσα του κάθε τμήματος, ο οποίος θα ενημερώνει για τις απουσίες των μαθητών/μαθητριών. Στο ίδιο διάστημα, οι γονείς και κηδεμόνες θα μπορούν να ενημερώνονται από όλους τους διδάσκοντες για θέματα επίδοσης των μαθητών/μαθητριών.

Το απόγευμα της Τετάρτης οι έλεγχοι προόδου θα αποσταλούν και ηλεκτρονικά.

Από τη Διεύθυνση