Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Κατεβάστε εδώ τα έντυπα δικαιολόγησης απουσιών

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ