Ο Γερμανικός Πολιτισμός ξεκινά!!!
AG2023 newEine schöne “AG-Zeit”!!!

Auf die Plätze – fertig – … LOS!!!

«ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ–ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΣ–ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Παράδοση, ήθη, έθιμα και καθημερινή ζωή

Προσεγγίζουμε μέσω πληροφοριών και αλληλογραφίας με γερμανόφωνους μαθητές

την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα και την καθημερινή ζωή των γερμανόφωνων χωρών.

Καλό ξεκίνημα!!!