Αφιέρωμα

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ !

Στέλνουμε το δικό μας μήνυμα

για έναν καλύτερο κόσμο δίχως πολέμους

Δράση στα πλαίσια των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνία

Τμήματα Γ1, Γ2, Γ3Λήψη αρχείου