Για την εγγραφή μαθητών στην Α΄τάξη, όπως και την ανανέωση εγγραφής μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων, παρακαλούνται οι κηδεμόνες  να προσέλθουν στη Διεύθυνση του σχολείου ως τις 10 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση κηδεμονίας.

Από τη Διεύθυνση