Ενισχυτική Διδασκαλία 2020-21

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με την 125614/Δ2/21-09-2020(ΦΕΚ Β΄ 4194/29-09-2020) Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2020-2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  • Μαθηματικά,
  • Φυσική,
  • Χημεία και
  • Αγγλικά.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης. Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, αποτελεί η επίδοση του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Σε κάθε τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν 10 έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο. Τα μαθήματα για τους μαθητές και τις μαθήτριες γίνονται δωρεάν από εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για τον σκοπό αυτό.

Παρακαλούμε ΜΟΝΟ όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στην ενισχυτική διδασκαλία, να συμπληρώσουν την αίτηση-δήλωση, η οποία ακολουθεί, και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά με αποστολή στο email του σχολείου mail@2gym-gl-neron.att.sch.gr έως την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020.

Από τη Διεύθυνση

Κατεβάστε εδώ την αίτηση – δήλωση για τη συμμετοχή στην Ενισχυτική Διδασκαλία