Τη Δευτέρα θα δοθούν έντυπα αιτήσεων στους μαθητές, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο για συμμετοχή των μαθητών στην Ενισχυτική Διδασκαλία 2019-20. Μπορείτε ενημερωθείτε για τα προσφερόμενα μαθήματα από το έντυπο που ακολουθεί.

Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στην Ενισχυτική Διδασκαλία 2019-20