Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων, οι μαθητές του προγράμματος της βιβλιοθήκης του σχολείου μας και του  Β3΄  επισκέφθηκαν την Εθνική Βιβλιοθήκη, Τρίτη 5 Μαρτίου του 2019.

Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν την ιστορία, τη λειτουργία και τις δυνατότητες αυτού του σημαντικού ιδρύματος.

Παράλληλα ενημερώθηκαν για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την ιστορία του, τους σκοπούς, τις δραστηριότητες και το χώρο.