Παρακαλούνται οι κηδεμόνες των νέων μαθητών μας που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου να προσέλθουν στη Διεύθυνση του σχολείου από 27-6 ως και 28-6 ή το Σεπτέμβριο μέχρι την παραμονή της έναρξης των μαθημάτων, προκειμένου να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση κηδεμονίας, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή των νέων μαθητών.

Από τη Διεύθυνση