Την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου και ώρα 9.00,

θα πραγματοποιηθεί η σχολική μας εορτή με θέμα την

επέτειο του Πολυτεχνείου  της 17ης Νοέμβρη.