Αρχεία για Μάιος 6, 2021

Οδηγίες για την ασφαλή επιστροφή στα σχολεία τη Δευτέρα 10/05/2021

Αγαπητοί γονείς, τη Δευτέρα 10/05/2021  ξεκινάει η δια ζώσης διδασκαλία στα σχολεία. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα διεξάγεται διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου-self_test-, ο οποίος είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και […]