ΕΠΙΛΟΓΗ Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

«Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021»

Ενέργειες για τη Β΄ Ξένη Γλώσσα για την Ε΄ τάξη του Δημοτικού.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και

  • να την αποστείλουν με e mail ή
  • να την καταθέσουν στο σχολείο κατόπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση του σχολείου

έως τις 5 Ιουνίου 2020.

Για τη δήλωση πατήστε: Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα

Για να διαβάσετε τις λεπτομέρειες επιλογής και διδασκαλίας της Β’  Ξένης Γλώσσας στην εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ πατήστε:

ΕΞΕ-38300-2020-Διδασκαλία-της-2ης-ξένης-γλώσσας-στα-Δημοτικά-Σχολεία-για-το-σχολικό-έτος-2020-2021-Έκδοση-3