Ανανέωση μέρους του αθλητικού υλικού

Screenshot 2023 04 29 20 49 17 152

Το αθλητικό υλικό υλικό του σχολείου μας ανανεώθηκε μερικώς με την αγορά εξοπλισμού κατάλληλου για την ηλικία των παιδιών και με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.