ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του2ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων για το σχολικό έτος 2023-2024 αποτελείται από τους παρακάτω εκπαιδευτικούς: Ζόμπολος Ανδρέας :Διευθυντής του σχολείου. Ανδρώνη Μαρία -Μαγδαληνή  : Τάξη Α΄ Κοκκώνη Ελένη: Τάξη Β1΄ Γαβαλ΄Έλλη – Μαρία: Τάξη Β2΄ Τασουλή Σταυρούλα : Τάξη Γ1΄ Διονυσοπούλου Γεωργία  : Τάξη Γ2΄ Παπαχριστοφίλου Αικατερίνη : Τάξη Δ΄ Οικονόμου Δήμητρα : […]