Παιδικά ατυχήματα στο σχολείο

Οι μαθητές του ΣΤ’2 με τον δάσκαλό τους κ. Γιώργο, στην ενότητα 10 της Γλώσσας ασχολήθηκαν με την πραγματοποίηση μιας έρευνας. Μέσα από αυτήν την διαδικασία αυτή οι μαθητές έμαθαν να συλλέγουν πληροφορίες, να τις επεξεργάζονται και να τις απεικονίζουν μέσω γραφημάτων, όπως έμαθαν στο μάθημα των Μαθηματικών.  Το θέμα της έρευνας ήταν “Τα παιδικά […]