«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» – Επαφή με τη νέα σχολική πραγματικότητα.

Μένουμε σπίτι και η εξ αποστάσεως μάθηση και δημιουργία αρχίζει….

Κατά τη διάρκεια της  1ης εβδομάδας καραντίνας  προτάθηκαν από τη νηπιαγωγό στοχευμένες δημιουργικές δραστηριότητες  στους γνωστικούς τομείς της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Έκφρασης και Δημιουργίας με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω e-mail. Βασικός στόχος όλων των δραστηριοτήτων είναι να

 » Διαβάστε όλο το άρθρο