Εκπαιδευτικοί

 Ο Σύλλογος Διδασκόντων του νηπιαγωγείου μας αποτελείται από μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί: (με οργανική θέση)

 • Στελιανού Αντωνία – Διευθύντρια , ΠΕ60 (Νηπιαγωγός)  MSc
 • Νταλαπέρα Ευαγγελία- ΠΕ60 (Νηπιαγωγός)
 • Χριστοδούλου Πηνειώ- ΠΕ60 (Νηπιαγωγός) ΕΑΕ,  PhD, MSc
 • Καραλή Μαρία – ΠΕ60 (Νηπιαγωγός)
 •  Μαγειρούδης Χρήστος – ΠΕ23 (Ψυχολόγος)
 • Νότη Αλεξάδρα – ΠΕ30 (Κοινωνική Λειτουργός)
 • Σπέντζα Ζωή – ΠΕ60 (Νηπιαγωγός)

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί: (με απόσπαση)

 • Κρόκου Κωνσταντία – ΠΕ60 (Νηπιαγωγός)

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί:

 • Πολύζου Βασιλική – ΠΕ60 (Νηπιαγωγός)
 • Παπαδημητρίου Μαρία –  ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας)
 • Μπάτσου Χριστίνα Σουλτάνα -ΠΕ60.50 (Νηπιαγωγός)