Υλικό πρώτης ανάγνωσης: Mαθαίνω να ξεχωρίζω τα δ και θ

Mαθαίνω να ξεχωρίζω τα δ και θ

Πολλά παιδιά έχουν μια δυσκολία στην ανάγνωση και γραφή λέξεων που περιέχουν το δ και το θ.

Ανοίξτε το παρακάτω αρχείο για άσκηση σε λέξεις , συλλαβές και κείμενο  με τα γραμματάκια αυτά

d__f.docx

Download File