ΟΚΜ- Σχολεία Οργανισμοί και Κοινότητες Μάθησης

PILOTIKO NEW 1

Τo Σχολείο ΟΚΜ

Το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης (ΟΚΜ) αποτελεί ένα σύγχρονο, διακριτό, εναλλακτικό εκπαιδευτικό παράδειγμα ενός ζωντανού οργανισμού που μαθαίνει, εξελίσσεται και βελτιώνεται διαρκώς. Είναι ένα σχολείο που έχει όραμα, που προτάσσει τη μάθηση, που προωθεί την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Ένα σχολείο που επιδιώκει την ενίσχυση της παιδαγωγικής του αυτονομίας και των βαθμών ελευθερίας των εκπαιδευτικών. Ένα σχολείο που το χαρακτηρίζει η ηγεσία για τη μάθηση, που στηρίζεται στη συλλογικότητα και τη συνεργασία, που αναπτύσσεται και εδραιώνεται μέσα από τις Κοινότητες Μάθησης των εκπαιδευτικών του. Ένα σχολείο που ερευνά και αξιολογεί το εκπαιδευτικό του έργο, που σχεδιάζει δράσεις βελτίωσης, που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ένα σχολείο που δεν είναι αυτοαναφορικό αλλά ανοιχτό στην κοινωνία, που βελτιώνει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και εμπεδώνει κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο σχολείο, την πολιτεία και την κοινωνία.

Την επιστημονική και διοικητική ευθύνη της υλοποίησης του έργου ΟΚΜ έχει η Επιστημονική Επιτροπή του έργου. Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και υποστηρίζεται από την Ομάδα Έργου. Η Ομάδα Έργου αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, από στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς Π.Ε και Δ.Ε., από υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

352528215 2776613802475838 8856243914653149155 n 1024x766 1 εικόνα Viber 2022 11 12 12 31 37 903 1024x768 1