Γεωμετρία Στ΄τάξης

Στη σελίδα της Στ΄τάξης (Μαθηματικά) θα βρείτε εικόνες, θεωρία και ασκησούλες γεωμετρίας. Τετράπλευρα, πολύγωνα, τρίγωνα αλλά και εύκολος τρόπος να μετράτε γωνίες……………