Εtwwing: Oι ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαία Ολυμπία- 1 Μέρος

Τον μήνα Νοέμβριο ασχοληθήκαμε με τους Ολυμπιακούς αγώνες στην Αρχαία Ολυμπία. Τα παιδιά  είδαν στο χάρτη που βρισκόταν η Αρχαία Ολυμπία. Συνέκριναν το σήμερα με το τότε. Με την βοήθεια της τεχνολογίας περιηγηθήκαμε σε αυτήν και παρατηρήσαμε από κοντά τα κυριότερα σημεία της.