ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2023- 2024

Μετά την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας ακολούθησε ο Συλλογικός Προγραμματισμός για το σχολικό έτος 2023-2024.

Πάνω στην έκθεση εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης στηρίχθηκε ο σχεδιασμός του Προγραμματισμού και η δημιουργία των Σχεδίων Δράσης της χρονιάς!!

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2023-2024