ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2021-2022

Ολοκληρώνοντας το Σχέδιο Δράσης της φετινής χρονιάς ακολούθησε Σύλλογος Διδασκόντων για την αποτίμηση της έκβασης των αποτελεσμάτων της δράσης. Μέσα από διάλογο συντάχθηκε η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της χρονιάς 2021-2022. Μπορείτε να ενημερωθείτε στο παρακάτω σύνδεσμο …

https://blogs.sch.gr/1nipnmesi/files/2023/09/year-2021-school-9190313-form-5-synopsis.pdf

Για να δείτε την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2021-2022 όπως συντάχθηκε από την συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://blogs.sch.gr/1nipnmesi/files/2023/09/year-2021-school-9190313-form-2-export.pdf