Εσωτερική αξιολόγηση σχ. έτος 2020-2021

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε

για τη πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

για το έτος 2020-2021

year-2020-school-9190313-form-1-synopsis