Εκπαιδευτικοί

Σχολικό έτος 2021-2022

Προισταμένη/Τμήμα προαιρετικό ολοήμερο : Ανδρουλιδάκη Βασιλεία -Γεωργία

Τμήμα υποχρεωτικό πρωινό: Βασίλα Κατερίνα

Αγγλικά: Άρμεν Αφροδίτη