Εκπαιδευτικοί

Σχολικό έτος 2023-2024 

Εκπαιδευτικοί

1ο Τμήμα Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος 

Σιδηροπούλου Δέσποινα    ΠΕ60 Νηπιαγωγός

Τμήμα Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος 

Ανδρουλιδάκη Βασιλεία – Γεωργία  ΠΕ6Ο Νηπιαγωγός

2ο Τμήμα Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος 

Βασίλα Αικατερίνη   ΠΕ60 Νηπιαγωγός

Τμήμα Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος

Καραφουλίδου Τάνια  ΠΕ60 Νηπιαγωγός 

 

Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας

 

Διεύθυνση Σχολικής Μονάδας : Ανδρουλιδάκη Βασιλεία – Γεωργία