Μικροί πολίτες, με δικαιώματα και υποχρεώσεις

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, υλοποιήσαμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα, Αγωγής του Πολίτη, με θέμα : «Μικροί πολίτες, με δικαιώματα και υποχρεώσεις», συνολικής διάρκειας τριών μηνών.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενημέρωση των παιδιών, σχετικά με τα δικαιώματά τους, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού, καθώς είναι, γενικά παραδεκτή η άποψη ότι, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών, από αυτή την ηλικία, εγγυάται τη διασφάλιση του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μείωση των ποσοστών παραβίασής τους, σε μεγαλύτερες ηλικίες. Μέσω του προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε, ειδικά για την ηλικία του νηπιαγωγείου, δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά, να εκφραστούν δημιουργικά και να αλληλεπιδράσουν.  Εργαστήκαμε ομαδοσυνεργατικά, με στόχο να αναπτύξουμε δεξιότητες κριτικής θεώρησης των πληροφοριών, που ανταλλάξαμε και κάναμε συσχετισμό,  με την καθημερινή  ζωή, τόσο τη δική μας, όσο και  παιδιών σε άλλα μέρη της γης, ώστε να ενθαρρυνθεί το αίσθημα ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης, ισότητας, δικαιοσύνης και υπευθυνότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, στο να μάθουμε να εκφράζουμε τις απόψεις μας, ελεύθερα και χωρίς να ντρεπόμαστε, στο να προσπαθήσουμε να ακούμε τον άλλο, με προσοχή και χωρίς να διακόπτουμε και στο να μάθουμε να υποστηρίζουμε τις θέσεις μας, με επιχειρήματα, για να είμαστε έτοιμοι, να ακούσουμε και τον αντίλογο.

Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στη γνώση, παίζοντας. Μάθαμε την έννοια του «ανήκειν» και κατανοήσαμε, μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων, πόσο σημαντικό είναι, να ανήκουμε σε ένα σύνολο. Παρατηρήσαμε εικόνες, με διαφορετικές ομάδες ανθρώπων και προσπαθήσαμε να μαντέψουμε, για ποιο λόγο, βρίσκονταν όλοι μαζί και ποια ήταν τα συναισθήματά τους.  Μέσα σ’ αυτή την πολυμορφία, αναζητήσαμε την ταυτότητά μας και μιλήσαμε για τον εαυτό μας. Παίζοντας παιχνίδια, εξασκηθήκαμε στο να παρουσιάζουμε τον εαυτό μας και τις εργασίες μας, με στόχο, να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή μας.  Παρατηρήσαμε, όμως, πολύ καλά και τον «άλλο». Παραδεχτήκαμε ότι,  μοιάζουμε μεταξύ μας, αλλά, είμαστε και διαφορετικοί, σε κάποια πράγματα. Και αποφασίσαμε ότι δεν θεωρούμε κανένα παιδάκι, στον κόσμο, κατώτερο και ότι θέλουμε να είμαστε, όλοι,  ίσοι και να έχουμε τα ίδια δικαιώματα, «γιατί… αλλιώς, δεν είναι δίκαιο».

Κάναμε μια συνοπτική παρουσίαση της Σύμβασης και μιλήσαμε για τα δικαιώματα, όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε, μέσα από την καθημερινότητά μας. Συζητήσαμε για το πότε, αυτά εφαρμόζονται και σε ποιες περιπτώσεις παραβιάζονται και εξασκηθήκαμε βιωματικά, παίζοντας παιχνίδια ρόλων, αλλά και κατά τη διάρκεια του κρυφού προγράμματος, π.χ. στο διάλειμμα, σε τρόπους διεκδίκησης, του σεβασμού,  αυτών των δικαιωμάτων.

Τέλος, ζωγραφίσαμε και φτιάξαμε ένα  φυλλάδιο με τα δικαιώματά μας. Αυτά, που κάθε παιδί, θεώρησε ότι είναι απαραίτητα και τα πιο σημαντικά, για τη δική του ζωή, όπως

το δικαίωμα να έχω όνομα ( αναφέρθηκε  ως πρώτο και το πιο σημαντικό). Τα δύο κοριτσάκια, στην παρακάτω ζωγραφιά, συστήνονται, η μια στην άλλη, λέγοντας το όνομά τους.

ΤΕΛΗ ΜΑΗ 020

το δικαίωμα να έχω σπίτι,

ΤΕΛΗ ΜΑΗ 018

το δικαίωμα να έχω παιχνίδια,

ΤΕΛΗ ΜΑΗ 024

το δικαίωμα να έχω φαγητό,

ΤΕΛΗ ΜΑΗ 019

το δικαίωμα να έχω νερό,

ΤΕΛΗ ΜΑΗ 021

το δικαίωμα να τραγουδάω

ΤΕΛΗ ΜΑΗ 025

Το ερέθισμα για το δικαίωμα της δημοκρατίας, προέκυψε σε σχέση με την εκπ. επίσκεψή μας στο Μουσείο της Ακρόπολης και τις πληροφορίες, που βρήκαμε σε βιβλία (η εικόνα αναπαριστά τον Περικλή, της αρχαίας Αθήνας)

ΤΕΛΗ ΜΑΗ 026

το δικαίωμα να είμαι πολίτης και να ανήκω στο σύνολο των πολιτών της πόλης, που κατοικώ.

ΤΕΛΗ ΜΑΗ 027

Αφήστε μια απάντηση